Online Jelentkezés

Tájékoztató „B” kategóriás gépjárművezetői tanfolyamon résztvevőknek:

“B” kat. Tanfolyamra csak a 16,5 életévét betöltött személy jelentkezhet, aki:

Legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik

Egészségügyi alkalmassági vizsgálaton alkalmasnak minősítették,/háziorvos
végzi/

A közúti gépjárművezetői-elsősegélynyújtó tanfolyamot sikeresen elvégzi
(megszervezzük ezt is)

A KAV BAZ Megyei Kirendeltség részére befizetett elméleti és gyakorlati
vizsgadíjat igazoló bizonylatot iskolánknál leadja.

A szükséges nyomtatványok: (az autósiskola adja ki)
 • Írásos tájékoztató,
 • Felnőttképzési és vállalkozási szerződés, /fiatalkorú esetében, törvényes képviselő aláírása szükséges/,
 • Jelentkezési lap, melyet kitöltve a felsorolt okmányokkal ellátva, kompletten kell leadni a szóbeli tájékoztatón megjelölt időpontig.

Tanfolyami formák, lebonyolításuk:

– tantermi
– e-learning
Tantermi:
Normál: heti 1-2 alkalommal
Gyorsított: heti 3 alkalommal
Hétvégi P/SZo/V: heti 1-2 alkalommal

Autósiskolánk a hozzánk jelentkezők részére komplex elméleti és gyakorlati oktatás
elvégzését vállalja, az alábbiak szerint:
Délutános: általában 16 00 órai kezdéssel,
Délelőttös: 8 30 órai kezdéssel
Hétvégi: Szombat 13.30
Vasárnap 8.30 órai kezdéssel
Kihelyezett: (intézményekben, iskolákban) alkalmanként 4 tanórával
ELMÉLETI KÉPZÉS: A tanfolyam tantárgyai és óraszámai:
Közlekedési ismeretek: 18 óra
Járművezetés elmélete: 6 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra
Összesen: 28 óra
Az elméleti tanórák időtartama: 45 perc alkalmanként 4 tanóra.
A foglalkozásokon való részvétel kötelező, a hiányzott órákat – a témakörök
feltüntetésével – pótolni kell. Lehallgatása díjköteles.
E-learning
Távoktatás folyamatosan
Jelentkezni lehet személyesen és e-mailban is.

Jelentkezésnél ki kell tölteni a Jelentkezési lapot, a szerződést és ki kell fizetni az
első részletet.
1. A fizetés történhet készpénzzel vagy átutalással. Átutalásnál a 11734004-
20406219-00000000 számlaszámra kérjük átutalni. Iskolánk regisztrálja az e-
Titán rendszerben és erről a tanuló e-mail-ban kap értesítést.
2. A regisztrációhoz feltétel a g-mail-os levelezési cím. Más e-mail címek a
rendszerben nem használhatóak. Az értesítés után a tanuló megkezdheti az
egyéni tanulást otthon.
3. A tanfolyam elvégzése után kap egy képzési igazolást, amelyet ki kell
nyomtatni.
4. A háziorvosnál meg kell csináltatni az egészségi alkalmasságot és
5. Be kell fizetni az elméleti vizsgadíjat a KAV pénztárában, amely 4600 Ft.
6. Ezekkel kérjük befáradni iskolánkhoz, melyeket le kell adni. A számítógépen
kinyomtatott jelentkezési lapot aláírja és az átadott jelentkezési anyaggal
összeállítva az iskola leadja a Vizsgaközpontnak.
7. A Vizsgaközpont megadja a vizsga időpontját, melyet e-mail-ban megküldünk.
Erre az időpontra a tanuló köteles megjelenni a Miskolc, József A. u. 20 sz.
alatt az alábbi okmányokkal: személyi igazolvány, lakcímkártya, minimum 8
általános végzettséget igazoló bizonyítvány, és ha van vezetői engedély azt is.
Ezek hiányában a vizsgája elmarad.
GYAKORLATI KÉPZÉS: (járművezetési gyakorlat)
Alapoktatás: 9 óra
 Biztonsági ell. Ismeretek: (1/3 megosztásban)
 Járműkezelési (rutin) feladatok: (2/3 megosztásban)
Főoktatás: 20 óra
 Városi vezetés: 14 óra
 Országúti vezetés: 4 óra /min. 160 km/
 Éjszakai vezetés: 2 óra
 Vizsgaóra/50 perc/: 1 óra
A gyakorlati képzést csak sikeres elméleti vizsga után lehet elkezdeni.
Az gyakorlati tanórák időtartama: 50 perc, órák között 10 perc szünet
A gyakorlati órák időpontjait a hallgató előre egyezteti a gyakorlati oktatóval.
Amennyiben a megbeszélt időpontban a hallgató 20 percnyi várakozást követően
nem jelenik meg, vagy akadályoztatását 12 órával korábban nem jelenti be az
iskola, vagy az oktatója felé, a le nem vezetett órákat pótóraként köteles levezetni
Normál: heti 1-2 alkalommal
Gyorsított: heti 3 alkalommal
Hétvégi P/SZo/V: heti 1-2 alkalommal

  KÉRDÉSE VAN?

  Telefonszámaink
  0646/412-185, 0620/942-8095
  Nyitva tartás
  H-Cs: 09:00-16:00, P: 09:00-14:00