Online Jelentkezés

Tájékoztató „B” kategóriás gépjárművezetői tanfolyamon résztvevőknek:

„B” kategóriás gépjárművezető tanfolyamra az jelentkezhet, aki:

Betöltötte a 16,5 életévét.

Rendelkezik I. fokú alkalmassági véleménnyel, amelyen fel van tüntetve
Édesanyja születési neve (ezt körzeti vagy üzemorvos állítja ki) vagy orvosi
alkalmassági vizsgálathoz kötött érvényes vezetői engedéllyel.

Az elméleti vizsgadíjat átvételi elismervény ellenében az Autósiskola pénztárába kell befizetni minden vizsgadíjat, és az Autósiskola továbbítja ezt a KAV-felé. Elméleti és forgalmi vizsgadíjat is.

Érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik.

Korábban megszerzett vezetői engedélye érvényes legyen.

A továbbiakban szükség lesz:

8. osztályos általános iskolai bizonyítványra, vagy annak az eredetivel megegyező
hiteles másolatára. (Amennyiben 6. vagy 8. osztályos gimnáziumba jár, abban az
esetben a 8. osztályos sikeres elvégzéséről szükséges az eredetivel megegyező hiteles másolat.)

A közúti gépjárművezetői-elsősegélynyújtó tanfolyamot sikeresen elvégzésére (Autósiskolában szervezésében megszerezhető).

A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont pénztárában befizeti a gyakorlati
vizsgadíjat (készpénzben: 11.000.-) és az aláírt bizonylatot el kell juttatni az Autósiskolába.

A szükséges nyomtatványok: (az autósiskola adja ki)
 • Írásos tájékoztató,
 • Felnőttképzési és vállalkozási szerződés, /fiatalkorú esetében, törvényes képviselő aláírása szükséges/,
 • Jelentkezési lap, melyet kitöltve a felsorolt okmányokkal ellátva, kompletten kell leadni a szóbeli tájékoztatón megjelölt időpontig.

Tanfolyami formák, lebonyolításuk:

– tantermi
– e-learning
Tantermi:
Normál: heti 1-2 alkalommal
Gyorsított: heti 3 alkalommal
Hétvégi P/SZo/V: heti 1-2 alkalommal

Autósiskolánk a hozzánk jelentkezők részére komplex elméleti és gyakorlati oktatás
elvégzését vállalja, az alábbiak szerint:
Délutános: általában 16 00 órai kezdéssel,
Délelőttös: 8 30 órai kezdéssel
Hétvégi: Szombat 13.30
Vasárnap 8.30 órai kezdéssel
Kihelyezett: (intézményekben, iskolákban) alkalmanként 4 tanórával
ELMÉLETI KÉPZÉS: A tanfolyam tantárgyai és óraszámai:
Közlekedési ismeretek: 18 óra
Járművezetés elmélete: 6 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra
Összesen: 28 óra
Az elméleti tanórák időtartama: 45 perc alkalmanként 4 tanóra.
A foglalkozásokon való részvétel kötelező, a hiányzott órákat – a témakörök
feltüntetésével – pótolni kell. Lehallgatása díjköteles.
E-learning
Távoktatás folyamatosan
Jelentkezni lehet személyesen és e-mailban is.

Jelentkezésnél ki kell tölteni a Jelentkezési lapot, a szerződést és ki kell fizetni az
első részletet.
1. A fizetés történhet készpénzzel vagy átutalással. Átutalásnál a 11734004-
20406219-00000000 számlaszámra kérjük átutalni. Iskolánk regisztrálja az e-
Titán rendszerben és erről a tanuló e-mail-ban kap értesítést.
2. A regisztrációhoz feltétel a g-mail-os levelezési cím. Más e-mail címek a
rendszerben nem használhatóak. Az értesítés után a tanuló megkezdheti az
egyéni tanulást otthon.
3. A tanfolyam elvégzése után kap egy képzési igazolást, amelyet ki kell
nyomtatni.
4. A háziorvosnál meg kell csináltatni az egészségi alkalmasságot és
5. Be kell fizetni az elméleti vizsgadíjat a KAV pénztárában, amely 4600 Ft.
6. Ezekkel kérjük befáradni iskolánkhoz, melyeket le kell adni. A számítógépen
kinyomtatott jelentkezési lapot aláírja és az átadott jelentkezési anyaggal
összeállítva az iskola leadja a Vizsgaközpontnak.
7. A Vizsgaközpont megadja a vizsga időpontját, melyet e-mail-ban megküldünk.
Erre az időpontra a tanuló köteles megjelenni a Miskolc, József A. u. 20 sz.
alatt az alábbi okmányokkal: személyi igazolvány, lakcímkártya, minimum 8
általános végzettséget igazoló bizonyítvány, és ha van vezetői engedély azt is.
Ezek hiányában a vizsgája elmarad.
GYAKORLATI KÉPZÉS: (járművezetési gyakorlat)
Alapoktatás: 9 óra
 Biztonsági ell. Ismeretek: (1/3 megosztásban)
 Járműkezelési (rutin) feladatok: (2/3 megosztásban)
Főoktatás: 20 óra
 Városi vezetés: 14 óra
 Országúti vezetés: 4 óra /min. 160 km/
 Éjszakai vezetés: 2 óra
 Vizsgaóra/50 perc/: 1 óra
A gyakorlati képzést csak sikeres elméleti vizsga után lehet elkezdeni.
Az gyakorlati tanórák időtartama: 50 perc, órák között 10 perc szünet
A gyakorlati órák időpontjait a hallgató előre egyezteti a gyakorlati oktatóval.
Amennyiben a megbeszélt időpontban a hallgató 20 percnyi várakozást követően
nem jelenik meg, vagy akadályoztatását 12 órával korábban nem jelenti be az
iskola, vagy az oktatója felé, a le nem vezetett órákat pótóraként köteles levezetni
Normál: heti 1-2 alkalommal
Gyorsított: heti 3 alkalommal
Hétvégi P/SZo/V: heti 1-2 alkalommal

  KÉRDÉSE VAN?

  Telefonszámaink
  0646/412-185, 0620/942-8095, 0630/409-2604
  Nyitva tartás
  H-Cs: 09:00-16:00, P: 09:00-14:00